Contributies en tarieven in 2022

Jaarlijkse contributie 2022

 • Gewone leden ouder dan 25 jaar € 930.
 • Buitenleden ouder dan 25 jaar € 700. (Zij hebben dezelfde speel- en introductierechten als gewone leden, maar wonen buiten Zeeland en zijn daar lid van een erkende golfclub)
 • Mini' s van 4 tot en met 11 jaar € 0. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Jeugdleden van 12 tot en met 20 jaar € 200. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Jeugdleden van 21 tot en met 25 jaar € 300. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Theeleden € 50. Deze leden hebben toegang tot de terreinen en gebouwen van de club maar hebben geen stemrecht of speelrecht. Desgewenst verzorgt de club hun handicapregistratie (+ € 19).
 • Voor nieuwe leden is de contributie proportioneel met het nog resterende aantal maanden van het kalenderjaar op het moment van lid worden. 
 • Opzegging van het lidmaatschap moet plaats vinden vóór 1 december van het lopende jaar.

Entreegeld (éénmalig) 2022

 • Gewone leden ouder dan 25 jaar € 250.

 • Buitenleden ouder dan 25 jaar € 250.

Kennismakingsabonnement 2022

Het is mogelijk tot maximaal 12 aaneengesloten maanden een kennismakingsabonnement te kopen voor € 50 per maand. Desgewenst verzorgen wij in deze periode de handicapregistratie tegen betaling van de NGF-bijdrage van € 19. Hiervoor krijgt men dezelfde speelrechten als de leden (met uitzondering van deelname aan de clubkampioenschappen). Zij hebben geen recht van introductie en kunnen geen gebruik maken van onze hospitalityregelingen.

NGF-bijdrage 2022

 • Gewone leden en buitenleden € 19.
 • Gewone leden en buitenleden met een homecourse elders in Nederland € 6.
 • Mini's en jeugdleden tot en met 20 jaar € 9.
 • Mini's en jeugdleden tot en met 20 jaar met een homecourse elders in Nederland € 4,50

Handicapregistratie voor niet-leden 2022

Niet-leden kunnen hun handicapregistratie laten verzorgen door de Domburgsche Golfclub tegen een jaarlijkse vergoeding van € 50 plus NGF bijdrage.

Catering fee Horeca 2022

Vanaf 1 januari 2020 komt de cateringfee te vervallen. Leden kunnen zelf hun rekening bij de horeca opwaarderen.