Contributies en tarieven in 2024

Jaarlijkse contributie 2024

 • Gewone leden ouder dan 35 jaar € 1.075.
 • Gewone leden 31 t/m 35 jaar € 625.
 • Gewone leden 26 t/m 30 jaar € 450.
 • Buitenleden ouder dan 35 jaar € 805. (Zij hebben dezelfde speel- en introductierechten als gewone leden, maar wonen buiten Zeeland en zijn daar lid van een erkende golfclub)
 • Buitenleden 31 t/m 35 jaar € 470. (Zij hebben dezelfde speel- en introductierechten als gewone leden, maar wonen buiten Zeeland en zijn daar lid van een erkende golfclub)
 • Buitenleden 26 t/m 30 jaar € 335. (Zij hebben dezelfde speel- en introductierechten als gewone leden, maar wonen buiten Zeeland en zijn daar lid van een erkende golfclub)
 • Jeugdleden van 21 tot en met 25 jaar € 325. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Jeugdleden van 12 tot en met 20 jaar € 215. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Mini' s van 4 tot en met 11 jaar € 25. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Theeleden € 50. Deze leden hebben toegang tot de terreinen en gebouwen van de club maar hebben geen stemrecht of speelrecht. Desgewenst verzorgt de club hun handicapregistratie (+ € 24,50).
 • Voor nieuwe leden is de contributie eenmalig proportioneel met het nog resterende aantal maanden van het kalenderjaar op het moment van lid worden. 
 • Opzegging van het lidmaatschap moet plaats vinden vóór 1 december van het lopende jaar.

Entreegeld (éénmalig) 2024

 • Gewone leden ouder dan 25 jaar € 250.

 • Buitenleden ouder dan 25 jaar € 250.

Kennismakingsabonnement 2024

Het is mogelijk éénmalig voor 12 aaneengesloten maanden een kennismakingsabonnement te kopen voor € 62,50 per maand. Desgewenst verzorgen wij in deze periode de handicapregistratie tegen betaling van de NGF-bijdrage van € 24,50. Hiervoor krijgt men dezelfde speelrechten als de leden (met uitzondering van deelname aan de clubkampioenschappen). Zij hebben geen recht van introductie en kunnen geen gebruik maken van onze hospitalityregelingen.

NGF-bijdrage 2024

 • Gewone leden en buitenleden € 24,50.
 • Gewone leden en buitenleden met een homecourse elders in Nederland € 6.
 • Mini's en jeugdleden tot en met 20 jaar € 10.
 • Mini's en jeugdleden tot en met 20 jaar met een homecourse elders in Nederland € 3

Handicapregistratie voor niet-leden 2024

Niet-leden kunnen hun handicapregistratie laten verzorgen door de Domburgsche Golfclub tegen een jaarlijkse vergoeding van € 50 plus NGF bijdrage.

Catering fee Horeca 2024

 • Gewone leden € 60.
 • Buitenleden € 45.

De catering fee is een voorschot op consumpties bij de horeca.
Het per 31 december 2024 niet gebruikte deel van deze storting vervalt aan de horeca.