Contributies en tarieven in 2019

Jaarlijkse contributie 2019

 • Gewone leden ouder dan 25 jaar € 890.
 • Buitenleden ouder dan 25 jaar € 665. (Zij hebben dezelfde speel- en introductierechten als gewone leden, maar wonen buiten Zeeland en zijn daar lid van een erkende golfclub)
 • Mini' s van 4 tot en met 11 jaar € 180. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Jeugdleden van 12 tot en met 20 jaar € 280. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Jeugdleden van 21 tot en met 25 jaar € 380. Deelname aan jeugdlessen inbegrepen.
 • Theeleden € 75. Deze leden hebben toegang tot de terreinen en gebouwen van de club maar hebben geen stemrecht of speelrecht. Desgewenst verzorgt de club hun handicapregistratie (+ € 18).
 • Voor een lidmaatschap vanaf 1 oktober bedraagt de contributie 1/3 van de jaarcontributie. Opzegging van het lidmaatschap moet plaats vinden vóór 1 december van het lopende jaar.

Entreegeld (eenmalig) 2019

 • Gewone leden ouder dan 25 jaar € 625.

 • Buitenleden ouder dan 25 jaar € 470.

Kennismakingsabonnement 2019

Het is mogelijk tot het eind van het kalenderjaar een kennismakingsabonnement te kopen voor € 50 per maand. Hiervoor krijgt men dezelfde speelrechten als de leden (met uitzondering van deelname aan de clubkampioenschappen). Zij hebben geen recht van introductie en kunnen geen gebruik maken van onze hospitality regeling.

NGF bijdrage 2019

 • Gewone leden en buitenleden € 18.
 • Gewone leden en buitenleden met een homecourse elders in Nederland € 6.
 • Mini' s en jeugdleden tot en met 20 jaar € 9.

Handicapregistratie voor niet-leden 2019

Niet-leden kunnen hun handicapregistratie laten verzorgen door de Domburgsche Golfclub tegen een jaarlijkse vergoeding van € 50.

Catering fee Horeca 2019

 • Gewone leden € 70.
 • Buitenleden € 35.

De catering fee is een voorschot op consumpties bij de Horeca van de Domburgsche gedurende het jaar.