Natuur en milieu op de Domburgsche Golf

Golf Environment Organization.
Committed to Green (CtG) is in 1994 ontstaan uit een initiatief van de EGA, de European Golf Association. De EGA besefte het belang van een goede omgang met natuur en milieu door de beheerders van golfbanen. Het programma gaf geen absolute normen aan, maar streefde naar een planmatig beheer van groen en milieu op het golfterrein. De belangrijkste functie, namelijk die van golfbaan, stond en staat daarbij niet ter discussie.
Op de Domburgsche is de CtG-commissie in het voorjaar van 2008 aan de slag gegaan. De commissie stelt zich ten doel actief bij te dragen aan behoud en verbetering van de natuur en het milieu in en om de golfbaan. In december 2009 werd aan de Domburgsche, als eerste golfclub in Zeeland, het certificaat 'Committed to Green' verleend. Aansluitend heeft de club deelgenomen aan de door de NGF geïnitieerde verbreding van het certificaat naar een internationale standaard voor een verantwoorde omgang met natuur en milieu: die van de Golf Environment Organization. Daarop werd in september 2010 het GEO-certificaat aan de club uitgereikt. De GEO wordt internationaal erkend en gefinancierd door onder meer de European Tour, de EGA, de R&A of St. Andrews en de EGCOA. Een tiental landen heeft zich inmiddels bij de Golf Environment Organization aangesloten. Met 104 gecertificeerde GEO-golfbanen in 2016 is Nederland de "leading nation" van golflanden, die actief zijn op het gebied van duurzaam natuur- en milieubeheer.
Om het certificaat te kunnen behouden, wordt elke drie jaar een herkeuring, een zogenaamde audit, uitgevoerd onder toezicht van de Golf Environment Organization. Hiervoor zijn in Nederland een vijftal verifiers aangewezen, die bij elke volgende audit nog strenger keuren. Het bijhouden en verzamelen van alle gegevens op het gebied van natuur, water, energie, afvalstromen, ketenbeheer en communicatie en deze uitwerken in een rapport, waaraan dan weer nieuwe doelstellingen gekoppeld worden voor de volgende drie jaar, levert een heldere leidraad op. Iedereen kan op alle terreinen zien waar de club zich bevindt en waar nog verbeteringen te behalen zijn. Behalve voor intern gebruik is het certificaat ook een goede binnenkomer bij de lokale overheden. Sinds wij in ons beleid net als zij ook aantoonbaar streven naar optimale duurzaamheid voor People, Planet en Profit, is het eenvoudiger om vergunningen te verkrijgen en in overleg te treden met natuur- en milieuorganisaties.
Het verifierrapport van 2016 kan bekeken worden op de website van GEO, zie de link hieronder.
In de dagelijkse praktijk houdt de Commissie Committed to Green zich dus bezig met:
• het inventariseren van de natuur op de baan,
• het stimuleren van andere commissies, horeca, greenkeeping en secretariaat om zo duurzaam mogelijk te werken,
• het organiseren van een jaarlijkse 'groene' wedstrijd met Hemelvaart en de eveneens jaarlijkse Birdwatchingday.
• het bijhouden van alle verbruiksgegevens en
Green Deal en het verbod op het gebruik van pesticiden
De golfindustrie gebruikt af en toe gewasbeschermingsmiddelen om schimmels en onkruid te bestrijden. Kort gemaaid gras is erg gevoelig voor ziektes en vooral schimmels en golfbanen hebben zoals alle sportvelden ook te maken met onkruid.
Het gebruik van chemische gewasbescherming was in Nederland al beperkt maar de overheid wil pesticiden op sportvelden helemaal gaan verbieden. Dit verbod zou eind 2017 ingaan maar het is uitgesteld tot 2020. Het uitstel is onderdeel van een 'Green Deal' die de golfindustrie en de overheid in oktober hebben ondertekend. In deze Green Deal is afgesproken dat de industrie het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de komende jaren flink gaat terugbrengen, dat onderzocht wordt of de golfsport zonder pesticiden kan en dat er gezocht wordt naar mogelijke preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingsmiddelen.
Wat er in 2020 gebeurt, kan niemand zeggen. De Green Deal is een kans voor golf om invloed uit te oefenen op de toekomst met als mogelijk resultaat uitzonderingen op het pesticidenverbod (dat gewasbeschermingsmiddelen na 2020 in beperkte mate en onder bepaalde voorwaarden toch gebruikt mogen worden). Maar het zou ook kunnen dat de overheid alsnog besluit tot een totaalverbod. Hoe dan ook moet de Nederlandse golfindustrie aan de slag.
Met een totaalverbod of een beperkte toelating van gewasbeschermingsmiddelen moet het roer aangaande golfbaanonderhoud om. Het grasveldonderhoud zoals dat tot nu toe is uitgevoerd in grasveldonderhoud is gebaseerd op symptoombestrijding (actie op reactie). Nu moeten we vooral zorgen voor stimulatie van de sterkere, meer weerbare grassoorten. We staan dus voor de uitdaging voorwaarden te creëren waarin deze grassoorten het beste kunnen groeien zonder dat we speelkwaliteit in moeten leveren. Een hele uitdaging voor de golfbranche.

Commissie
• Jan Goudswaard, voorzitter
• Inge Boomsma (baancommissaris)
• Titia Bosch van Rosenthal (natuur-inventarisaties)
• Arjen Bosschaart (adviseur)
• Henk Vos (lid)

Interessante links:

https://www.golfenvironment.org/

http://www.golf.nl/themas/duurzaamheid

http://www.golf.nl/ngf/ngf-programmas/duurzaamheid

http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=96DEA185-B44E-0586-DE3528BAEEA53CCE