Natuur & Milieu op de Domburgsche

GEO Certified

Golf Environment Organization

Committed to Green (CtG) is in 1994 ontstaan uit een initiatief van de EGA, de European Golf Association. De EGA besefte het belang van een goede omgang met natuur en milieu door de beheerders en gebruikers van golfbanen. Het CtG-programma gaf geen absolute normen aan, maar streefde naar een planmatig beheer van groen en milieu op het golfterrein. De primaire functie, namelijk die van golfbaan, stond en staat daarbij niet ter discussie.

Op de Domburgsche is de CtG-commissie in het voorjaar van 2008 aan de slag gegaan. De commissie stelt zich ten doel actief bij te dragen aan behoud en verbetering van de natuur en het milieu in en om de golfbaan: een moderne golfbaan, met goede speeleigenschappen en gevoel voor natuurbeleving. In december 2009 werd aan de Domburgsche het certificaat ‘Committed to Green’ verleend. Aansluitend heeft de club deelgenomen aan de door de NGF geïnitieerde verbreding van het certificaat naar een internationale standaard voor een verantwoorde omgang met natuur en milieu: die van de Golf Environment Organization. Daarop werd in september 2010 het GEO-certificaat aan de club uitgereikt. De GEO wordt internationaal erkend en gefinancierd door onder meer de European Tour, de EGA, de R&A of St. Andrews en de EGCOA, de European Golf Course Owners Association. Een tiental landen heeft zich inmiddels bij de Golf Environment Organization aangesloten. Met 100 gecertificeerde GEO-golfbanen in 2020 is Nederland de ‘Leading Nation’ van golflanden, die zich actief bewegen op het gebied van duurzaam natuur- en milieubeheer.

Om het certificaat te kunnen behouden, wordt vanaf 2020 elke vijf jaar een herkeuring, een zogenaamde audit, uitgevoerd onder toezicht van de Golf Environment Organization. Hiervoor zijn in Nederland een vijftal verifiers aangewezen, die bij elke volgende audit nog strenger keuren. Het bijhouden en verzamelen van alle gegevens op het gebied van natuur, water, energie, afvalstromen, ketenbeheer en communicatie en deze uitwerken in een rapport, waaraan dan weer nieuwe doelstellingen gekoppeld worden voor de volgende vijf jaar, leveren een heldere leidraad op. Iedereen kan op alle terreinen zien waar de club zich bevindt en waar nog verbeteringen te behalen zijn. Behalve het nut voor intern gebruik is het certificaat ook een goede binnenkomer bij de lokale overheden. Net als zij streven wij in ons beleid ook aantoonbaar naar optimale duurzaamheid voor People, Planet en Profit, wat het eenvoudiger maakt om vergunningen te verkrijgen en in overleg te treden met natuur- en milieuorganisaties.

Het verificatierapport van 2016 kan bekeken worden op de website van GEO, zie de link hieronder. Het volgende certificeringsproces zal in 2020 worden afgerond.

In de dagelijkse praktijk houdt de Commissie Committed to Green zich dus bezig met:

   • het inventariseren van de natuur op de baan
   • het stimuleren van andere commissies, horeca, greenkeeping en secretariaat om zo duurzaam mogelijk te werken
   • het organiseren van een jaarlijkse ‘groene’ wedstrijd op Hemelvaartsdag en de eveneens jaarlijkse Birdwatchingday
   • het bijhouden van alle verbruiksgegevens en
   • het realiseren van duurzame doelstellingen.

Verbod op het gebruik van pesticiden

Kort gemaaid gras is erg gevoelig voor ziektes en vooral voor schimmels. Daarbij hebben golfbanen, zoals alle sportvelden, ook te maken met onkruid. Tot een aantal jaren geleden gebruikte de golfindustrie (af en toe) gewasbeschermingsmiddelen om schimmels en onkruid te bestrijden.

Het gebruik van chemische gewasbescherming was in Nederland al beperkt, maar de overheid wil pesticiden op sportvelden nu helemaal gaan verbieden, o.a. ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit verbod gaat in principe in 2020 in, doch er worden waarschijnlijk nog enige voorbehouden gemaakt om een soepele overgang mogelijk te maken. Deze uitzonderingen houden dan in dat er pleksgewijs behandeld mag worden met herbiciden (tegen onkruid) tot maximaal 20% van het totale fairwayoppervlak en op greens mag nog preventief tegen dollarspot en fusarium (sneeuwschimmel) gespoten worden. In april 2020 neemt het ministerie hierover een beslissing en in 2023 zou dan een totaalverbod worden ingesteld.

Op de Domburgsche Golfclub werken we al jarenlang aan deze transitie en zijn we de uitdaging om voorwaarden te creëren waarin grassoorten het beste kunnen groeien zonder dat we speelkwaliteit in moeten leveren al in 2014 aangegaan. Deze overgang bestaat voor ons voornamelijk uit het werken volgens de non-disturbance theorie van het STRI (Sports Turf Research Institute). De bedoeling is om roodzwenk dominante greens te krijgen die zonder gebruik van chemicaliën hun speelkwatiteit behouden. Met het reeds behaalde succes blijft dit een uitdaging die te overzien is.

Commissie

 • Jan Goudswaard, voorzitter 
 • Marc Bakker, lid
 • Inge Boomsma, lid
 • Titia Bosch van Rosenthal, natuur-inventarisaties
 • Arjen Bosschaart, adviseur
 • Henk Vos, lid

Interessante links

https://www.golfenvironment.org/

http://www.golf.nl/themas/duurzaamheid

http://www.golf.nl/ngf/ngf-programmas/duurzaamheid

http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=96DEA185-B44E-0586-DE3528BAEEA53CCE