De Club

Golf in Domburg vanaf 1904

Vanaf het begin van de vorige eeuw zijn initiatieven ondernomen om het golfspel in Domburg te introduceren. Al in 1904 bestaat in Domburg de mogelijkheid om golf te spelen op de terreinen achter het Hoenderpark. In 1911 meldt het Domburgsch Badnieuws de opening van een nieuwe baan -de Golflinks- die bespeeld zal worden door leden van de societeit Luctor et Emergo. Drie jaar later -op 5 juli 1914- wordt de huidige baan, de Domburgsche Golf-links, feestelijk geopend. De exploitatie is in handen van de NV Domburgsche Zeebadinrichting, de vereniging bestaat uit golfende leden van de al genoemde sociëteit. Verliezen leiden ertoe dat de Zeebadinrichting besluit de baan en het materiaal 'om niet' over te doen aan de op 4 januari 1923 opgerichte Domburgsche Golfclub; de rechtsopvolger van de spelende leden van Luctor et Emergo.

12 leden

De eerste jaren leveren eveneens een negatief saldo op, ook al vanwege het geringe aantal leden. Het is nauwelijks voor te stellen, maar in 1935 zijn er niet meer dan 12 leden. Na de Tweede Wereldoorlog en de langdurige herstelwerkzaamheden aan de baan
bloeit de Domburgsche Golfclub weer op. Het ledental stijgt gestaag, en ligt inmiddels ruim boven de 600, inclusief buiten-, jeugd- en theeleden.

Linksbaan

Ten slotte: de Domburgsche is de enige echte linksbaan in Nederland. De definitie die veel gebruikt wordt om een linksbaan te beschrijven is:

  • de baan moet aan een estuarium liggen
  • de zee moet men regelmatig kunnen zien vanaf de baan
  • weinig bomen
  • veel bunkers
  • de holes moet van en naar het clubhuis lopen (zoals bv op St Andrews (9 out 9 in). Wij hebben 5 out en 4 in!

Voor meer over echte Linksbanen zie dit artikel van LEADING COURSES

Golf Award 2018
Players 1e Award 2019
Domburgsche Golf Club on Leadingcourses.com