Protocol verantwoord sporten op de Domburgse GC

(versie 3, 29 mei 2020, wijzigingen cursief)

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de Domburgsche Golfclub (DGC) in zijn vergadering van donderdag 28 mei 2020 en gebaseerd op het protocol als vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

Verruiming protocol 2

Inmiddels is ervaring opgedaan met de toestroom van spelers, de reservering van starttijden alsmede de wijze waarop het toezicht is georganiseerd. Op grond van de opgedane ervaring heeft het bestuur besloten tot verdere versoepeling. Deze versoepeling ziet toe op:

- het openstellen van de baan voor gastspelers vanaf 2 juni. Gastspelers kunnen met de reserveringsknop op de homepage van de website of via het secretariaat een speelronde reserveren van maandag t/m donderdag vanaf 13.30 uur en van vrijdag t/m zondag vanaf 12:00 uur;
- het blokken van starttijden op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en de zaterdagochtend om ruimte te geven aan de verschillende groepen w.o. de vaste dames- en herendag.
- de handicaplimiet voor gastspelers op zon- en feestdagen en in de maanden juli en augustus wordt tijdelijk gesteld op hcp.36 ( was hcp 26) NB: leden met max. hcp 36 kunnen spelers introduceren met een hcp. tot 54. Omgekeerd moet een introduce max. hcp 36 hebben om door een lid te worden geïntroduceerd met een hcp boven de 36.
- voorafgaand aan een ronde van 9 of 18 holes zijn de spelers van een flight in de gelegenheid om gebruik te maken van de putting- en chipping green.
- gebruik van de driving range is toegestaan mits vooraf gemeld bij het secretariaat/ de horeca bij gebruik driving range dragen de spelers zelf zorg voor het vooraf en achteraf desinfecteren van de ballenmandjes en de ballenmachine.
- voorzieningen in het clubhuis;de horeca is vanaf maandag 1 juni 12:00 uur weer geopend. Binnen op reservering dat kan ter plaatse mits het maximum aantal gasten nog niet is bereikt.
Het terras is ook weer open. Dat geldt ook voor de kleedkamers NB: NIET de douches. Houd wel 1,5 meter afstand tot degenen die met u geen gezamenlijke huishouding vormen.
- met het opengaan van de horeca is de regeling om max. 10 minuten voorafgaand aan de les of een speelronde komen te vervallen.
- handicarts moeten uiterlijk 19:00 uur zijn teruggebracht. Sleutels afgeven bij de horeca. Het clubhuis sluit om 19:00 uur!

-bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het (baan)personeel, vanuit het bestuur aangestelde vrijwilligers of bestuursleden bestaat het risico geschorst te worden.

Algemeen

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38° C);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten om te sporten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona-virus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden ( uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt naar het toilet;
 • Was thuis vooraf je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Douchen in het clubhuis is niet toegestaan;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Golf

De Domburgsche Golfclub is vanaf dinsdag 2 juni naast eigen leden ook weer open van gastspelers en introducés. Het clubhuis is toegankelijk met uitzondering van de douches.
(kleedkamers zullen in de loop van de week weer toegankelijk zijn).

UITGANGSPUNTEN
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de golfaccommodaties:
- naleven van de 1,5 meter maatregel. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet noodzakelijk
- veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en spelers
- bieden van een gezonde activiteit
- er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen speler, begeleider en medewerker.
- aanvullende hygiëne maatregelen

1.Acties voor de golfbaan

Alleen spelen na reservering.
Het reserveren van starttijden is verplicht. De leden zijn hiervan op de hoogte gesteld en de geldende voorschriften zijn ook via de website voor eenieder te raadplegen.
Met het instellen van starttijden wordt het aantal spelers beheersbaar waardoor contact- en wachtmomenten voor de spelers op de golfaccommodatie verminderen.
Bij aanvang zal worden gestart met het reserveren van starttijden tussen 08:00 en 20:00. uur.
Afhankelijk van de ervaringen en de organisatie van het toezicht gedurende de tijd dat de baan geopend is behoudt het bestuur zich het recht voor de periode van reservering te wijzigen. Reserveren van starttijden kan via de app E-Golf4U en de website van de Domburgsche en is niet langer beperkt tot maximaal 2 rondes per week. Per reservering is er de keuze tussen een ronde van 9-holes of een ronde van 18-holes.
Gastspelers kunnen met de reserveringsknop op de homepage van de website of via het secretariaat een speelronde reserveren van maandag t/m donderdag vanaf 13.30 uur en van vrijdag t/m zondag vanaf 12:00 uur;

Flights en interval
Om het aantal spelers te beperken mogen er per starttijd maximaal 3 spelers in een flight. Daarnaast is het interval tussen de starttijden minstens 10 minuten.

Doorlaten
Houd bij doorlaten van een flight onderling voldoende afstand (minimaal 1,5 m).

Clubhuis: ruimtes open/dicht
Het clubhuis is voor de horeca van 09:00 tot 19:00 uur geopend. De ingang naar de lockers en kleedkamers op de benedenverdieping sluit om 19:00 uur. De douches blijven nog gesloten.
Voor de toegankelijke ruimten geldt dat het maximum aantal personen staat aangegeven dat tegelijkertijd in een ruimte aanwezig mag zijn. Markeringen geven de looprichting aan!

Communicatie
Op diverse in het oog springende plaatsen hangen posters over de hygiëneregels en de gewijzigde regels die van toepassing zijn. Bij de eerste afslag (hole 1) is te lezen welke regels van toepassing zijn.

Voorkom aanraking
Ruimten waar spelers niet mogen komen zijn afgesloten. Op de deur wordt hiervan melding gemaakt. Deuren die open kunnen blijven zodat er minder contact is, staan open. Vanaf de parkeerplaats naar de eerste afslag is vrije doorgang verzekerd.

Eenrichting
Op de accommodatie wordt waar nodig en mogelijk middels markeringen een eenrichtingsverkeer aangebracht zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. De toegang tot het clubhuis is via de hoofdingang op de BG. Het clubhuis kan weer worden verlaten via de buitendeur in de beneden verdieping naast de tassen-/lockerruimte.

Gebruik golfbuggy
Per gereinigde buggy is maximaal 1 persoon toegestaan. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. Reinigingsmiddelen in de vorm van desinfectiespray en doekjes zijn aanwezig. Gebruikers dragen zelf zorg voor het vooraf en achteraf reinigen van de golfbuggy. Handicarts moeten om uiterlijk 19:00 uur zijn ingeleverd; sleutels afgeven bij de horeca.

Kiss and ride
Ouders of verzorgers zetten hun kind(eren) af bij de parkeerplaats. Kinderen en jeugdleden met baanpermissie of EGA handicap gaan zelfstandig dan wel onder begeleiding van de pro de baan in.

Wacht instructies
Bij de afslag van hole 1 staan uitsluitend de spelers uit de flight die mogen afslaan. Spelers van de daarop volgende flight blijven op het parkeerterrein , maken gebruik van de putting/ chipping green de driving range of de horeca. Houd de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht. Pas als de spelers van de voorgaande flight hebben afgeslagen en zich op de fairway van hole 1 bevinden begeven de spelers van de volgende flight zich naar de afslagplaats van hole 1.
Bij doorkomst van hole 9 naar de afslag van hole 10 dienen de spelers extra alert te zijn op de onderlinge afstand binnen de eigen flight maar zeker ook de afstand tot een andere flight. Bij reservering voor 18 holes is rekening gehouden dat voor de tweede 9 holes (hole 10 t/m 18) wordt afgeslagen 2 uur na de afslagtijd op hole 1.

Maximum aantal personen
Per ruimte is aangegeven hoeveel personen er maximaal aanwezig mogen zijn waarbij de onderlinge aftand van 1,5 meter steeds in acht genomen moet worden.

Receptie/secretariaat en shop
De receptie is uitgerust met een glazenscherm. Voor de shop geldt dat deze kan worden betreden door maximaal 1 persoon. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de pro en/of de medewerkers zijn beschikbaar.

Driving range
De driving range is vanaf dinsdag 2 juni van 09:00- 19:00 uur weer geopend voor spelers die hiervoor bij het secretariaat of de horeca tijd gereserveerd hebben.
Houd afstand (min. 1,5 meter).
De gebruikers zijn verplicht vooraf en achteraf het gebruikte ballenmandje en de ballen machine te reinigen met de ter plaatse aanwezige desinfectiemiddelen. Het toilet blijft tot nader order gesloten.

Hygiëne
Bij de golfbuggy’s, de ballenautomaat of attributen die door meerdere personen worden gebruikt is schoonmaakmateriaal aanwezig. Spelers zijn gehouden de door hen gebruikte materialen vooraf en achteraf schoon te maken.

Naleving protocol
Per dag is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Hij of zij houdt toezicht op een juiste naleving door de leden op het parkeerterrein en de afslag op hole 1/ 10. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben en houdt zich op de hoogte van evt. wijzigingen van de voorschriften.

 

2.Veiligheid en hygiëne voor medewerkers

Personeelsinstructie.                                                                      
Om de veiligheid van spelers maar zeker ook van personeelsleden te kunnen garanderen is een adequate instructie van groot belang. Voorafgaand aan de opening heeft het horeca en (baan)personeel een uitleg ontvangen met betrekking tot de processen in en rondom de accommodatie. De richtlijnen zijn hen ook uitgereikt. Regelmatig vinden er 1 op 1 gesprekken plaats tussen bestuur(sleden) en de pro, het horeca en (baan)personeel. Tijdens deze gesprekken kan alles rondom veiligheid en naleving van de geldende regels worden besproken.

Handhaving door horeca-(baan)personeel, pro, marshalls, overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden
Het horeca-(baan)personeel, de pro, de marshalls, alle overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden belast met de naleving van dit protocol spreken spelers waar nodig aan op het schenden van de regels. Zij zijn uit naam van het bestuur bevoegd om hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer spelers daaraan geen gehoor geven. Met evt. klachten kan de betreffende speler zich verstaan met de door het bestuur aangewezen contactpersoon corona tevens bestuurslid: Willem van Kooten 06-53181465).

Extra bescherming medewerkers
Medewerker worden toegerust met extra beschermingsmiddelen in de vorm van hand gel, schoonmaakdoekjes en handschoenen. Op meerdere plaatsen staan desinfectiemiddelen.

Extra schoonmaak
Degene belast met het schoonhouden van het clubhuis wordt in de gelegenheid gesteld dit ongehinderd te doen d.w.z. met voldoende afstand tot andere mensen. De frequentie van de schoonmaak is afgestemd op de intensiteit van het gebruik.

Toiletten clubhuis
Toiletbezoek is toegestaan. Schoonmaken van de toiletten vindt plaats volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handen wassen worden goed gereinigd. Er is voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Daartoe zijn papieren handdoekjes beschikbaar. Op het toilet hangt een aftekenlijst ter controle van het schoonmaken.

Pin only
Afrekenen van consumpties, maaltijden en/of greenfees is uitsluitend mogelijk met pin of digitaal. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

Handdesinfectie
Op meerdere plaatsen op de accommodatie staan handdesinfectiemiddelen voor spelers en medewerkers. Er zijn ook papieren handdoekjes beschikbaar en boven de wasbakken hangt een instructie voor het handen wassen.

Naleving
Gedurende de openingstijden van de baan is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.

3. Veiligheid en hygiëne voor individuele spelers en begeleiders in en rond de baan.

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten.

Standing
Alle standing (dames-en herendagen) is met het oog op social distancing tot nader order komen te vervallen. In plaats van de standing zijn bloktijden gereserveerd waarbinnen de spelers moeten afslaan. De geblokte periode is van 09:00- 13:00 uur. De captain van de dames/herendagen draagt zorg voor de indeling van max. 3 spelers per flight. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten. NB: Vanaf 13:30 uur is voor de deelnemers aan de dames/ herendagen geen reservering meer mogelijk. Vanaf deze tijd staat de baan open voor de overige leden en gastspelers.

Maandagheren, maandag dames, lamstralen en early birds
Ook voor deze spelers zijn tijdelijk bloktijden gereserveerd. De captains van de groepen dragen zorg voor de indeling van max. 3 spelers per flight. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten.
Bloktijden die worden aangehouden:
maandag heren:       08:00- 12:00 uur
maandag dames:     12.00- 13:30 uur
lamstralen:                09:30-10:30 uur
early-birds:                08:00-09:00 uur (NB: bij wijze van uitzondering is eerder starten buiten e-golf is toegestaan met het oog op openstelling baan voor gastspelers vanaf 12:00 uur)

NB: na 13:30 uur en op zaterdag na 12:00 uur geen reservering toegestaan voor deelnemers aan deze dagactiviteiten. Vanaf deze tijden staat de baan open voor de overige leden en gastspelers.

Wedstrijden
Vanaf juni zal de maandbeker weer worden gespeeld. Hiervoor geldt naar alle waarschijnlijkheid wel een gelimiteerd aantal deelnemers. Dat geldt ook voor de overige wedstrijden die doorgang zullen vinden. Zie hiervoor de website en/of mailinfo.

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt zijn er aanpassingen getroffen opdat de pin noch de cup bij het wegnemen van de bal aangeraakt hoeft te worden.
Alle harken zijn verwijderd. Het zand in de bunker kan met de voeten en/of een club worden glad getrokken. De ballenwassers zijn buiten gebruik gesteld.

Golftassen, trolley’s
Voor golftassen en overige uitrusting die wordt opgeborgen in de tassen-/lockerruimte geldt dat deze na gebruik eerst goed gereinigd moeten worden alvorens te worden opgeborgen.

Regels voor de individuele golfer
- houd 1,5 meter afstand
- blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38°C).
- blijf thuis als iemand van de huisgenoten koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft
- reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht en kan online. Mocht het een eerste keer niet lukken neem dan tijdens openingstijden contact op met het secretariaat
- was voor ( en na) het golfen je handen, minimaal 20 seconden
- houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen evt. doorlaten.
- vermijd fysiek contact met andere golfers (dan huisgenoten) en hun spullen
- raak de vlaggenstok niet aan
- volg de aanwijzingen op van het (baan)personeel, de marshalls, overige door het bestuur aangestelde vrijwilligers en/ of bestuursleden

Voor kinderen t/m 12 jaar :

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts ((vanaf 38°C);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis, directe omgeving koorts (vanaf 38 ° C) heeft en//of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden, directe omgeving positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Kom met 1 persoon uit jouw huishouden (een van beide ouders/ verzorgers) dan wel kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid;
 • Je kunt niet douchen en beperkt gebruik maken van het toilet;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bv. de pro, het horeca/(baan)personeel, de marshalls, andere aangestelde vrijwilligers of bestuursleden;
 • Jeugdspelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen ( behalve personen uit het eigen huishouden) dus ook tot de pro en andere spelers. Bij kinderen t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikte worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal 3 kinderen zelfstandig in een flight kunnen ( evt. met een pro/begeleider). NB: starttijd tevoren reserveren.
 • Pro of begeleider dient 1,5 m afstand te houden van de kinderen.

Voor jeugd t/m 18 jaar
           -   idem zie hiervoor met uitzondering van:|
           -   per golfles mogen maximaal 3 jeugdspelers in de leeftijd van 13 t/m 18 deelnemen. Pro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.
           -   op de driving range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden

Voor ouders en verzorgers
          -     informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
          -     stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
          -     meld je kind(eren) tijdig aan voor de les of volg de aanwijzingen voor het spelen;
          -     breng je kind(eren) alleen wanneer er les is of zij toestemming hebben om op de aangegeven (start)tijd te spelen;
          -     breng kind(eren) niet bij symptomen als hierboven beschreven;
          -     als ouder of verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie anders dan de parkeerplaats. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les of een speelronde.
          -     volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bv. de pro, begeleiders, horeca/(baan)personeel, marshalls en bestuursleden.

4. veiligheid en hygiëne voor begeleiders.                                             

Begeleiding kan een pro, een ouder, een vrijwilliger of een marshall zijn. De begeleider is minimaal in het bezit van baanpermisssie. Begeleider houdt 1,5 meter afstand.