Protocol verantwoord sporten op de Domburgse Golfclub

coronavirus 

(versie 9, 16 maart 2021)

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de Domburgsche Golfclub (DGC) gebaseerd op het protocol als vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

NB  bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het
       horeca-(baan)personeel, vanuit het bestuur aangestelde vrijwilligers of bestuursleden
       bestaat het risico geschorst te
worden.

Algemeen

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte)hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis of ga naar huis en laat je testen. Dit geldt voor iedereen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 •  Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand;
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het spelen/bezoek aan het clubhuis;
 •  Schud geen handen;
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
 •  Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiënemaatregelen voor iedereen in acht;
 • Golfers vanaf de leeftijd van 27 jaar mogen met maximaal 4 personen in een flight spelen. Voorwaarde is wel dat ze 1,5 meter afstand houden;
 • Het dragen van een mondkapje in het clubhuis is per 1 december 2020 verplicht;
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.

1. Acties voor de golfbaan

Op diverse in het oog springende plaatsen hangen posters over de hygiëneregels en de gewijzigde regels die van toepassing zijn. Bij de eerste afslag (hole 1) en de driving range is te lezen welke regels van toepassing zijn. Voorkom groepsvorming bijv. bij de opgang van hole 1/10.

Starttijden
Het reserveren van starttijden is verplicht. De leden zijn hiervan op de hoogte gesteld en de geldende voorschriften zijn ook via de website voor een ieder te raadplegen.
Starttijden kunnen online worden gereserveerd.
Reserveren van starttijden kan via de app E-Golf4U en de website van de Domburgsche.
Met het lengen van de dagen is het weer toegestaan om 18 holes te spelen. Ook gastspelers zijn weer welkom.

NB: Het komt nog steeds voor dat spelers zich na een reservering niet afmelden. Dat is erg
jammer voor de leden die wel graag hadden willen spelen.
Ongedaan maken van een reservering kan tot 24 uur van tevoren via E-Golf4U of de website
en anders via mail aan secretariaat.
Dat geldt ook in de weekenden als het secretariaat gesloten is!

Clubhuis
In het clubhuis zijn alle ruimtes met uitzondering van de kleedruimtes en de douches vrij toegankelijk. U bent verplicht een mondkapje te dragen. Bij binnenkomst is een ieder verplicht om zijn/haar handen te desinfecteren. Houd u aan de aangegeven looproute.

Openingstijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          In heel Nederland geldt een avondklok vanaf 21.00 uur en vanaf 31 maart vanaf 22.00 uur. Golfers moeten tijdig voor het ingaan van de avondklok van het terrein zijn. Eventuele werkzaamheden kunnen wel doorgang vinden mits de werknemers een wergeversverklaring en een eigen verklaring kunnen overleggen. Activiteiten die door vrijwilligers gedaan worden, moeten gedurende de dag plaatsvinden.        

Horeca
De clubroom is gesloten met uitzondering van afhaal. De horece biedt koffie e.d. to go aan. Het is niet toegestaan de consumpties ter plekke te nuttigen. Vermijd groepsvorming.

Pin only
Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

Flights en interval
Voor de omvang van de flights geldt een maximum van 4 personen.
Tussen de starttijden wordt een interval van 10 minuten aangehouden.

Doorlaten
Houd bij doorlaten van een flight onderling voldoende afstand (minimaal 1,5 m).

Gebruik golfbuggy
Per gereinigde buggy is maximaal 2 persoon toegestaan. Er mogen 2 personen in de golfbuggy
als deze uit hetzelfde huishouden komen. Een mondkapje is verplicht wanneer beiden niet tot hetzelfde huishouden behoren. Reinigingsmiddelen in de vorm van desinfectiespray en doekjes zijn aanwezig. Gebruikers dragen zelf zorg voor het vooraf en achteraf reinigen van de golfbuggy. Handicarts moeten om uiterlijk 16:30 uur zijn ingeleverd.

Marshalls
Gedurende de maanden april t/m september is er dagelijks een gastheer/vrouw (voorzien van een geel hesje) aanwezig van maandag t/m woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en donderdag t/m zondag van 11.30 tot 17.00 uur.

Driving range
De driving range is geopend. Houd afstand (min. 1,5 meter).
De gebruikers zijn verplicht vooraf en achteraf het gebruikte ballenmandje en de ballen machine te reinigen met de ter plaatse aanwezige desinfectiemiddelen.
Ook het toilet is weer in gebruik genomen. Bij gebruik wordt u verzocht dit vooraf en achteraf te reinigen met de aanwezige desinfectiemiddelen.

Hygiëne
Bij de golfbuggy’s, de ballenautomaat, de toiletten op de driving range en in de baan of attributen die door meerdere personen worden gebruikt is schoonmaakmateriaal aanwezig. Spelers zijn gehouden de door hen gebruikte materialen vooraf en achteraf schoon te maken.

Handhaving door (baan)personeel, pro, marshalls, overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden
Het (baan)personeel, de pro, de marshalls, alle overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden belast met de naleving van dit protocol spreken spelers waar nodig aan op het schenden van de regels. Zij zijn uit naam van het bestuur bevoegd om hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer spelers daaraan geen gehoor geven. Met evt. klachten kan de betreffende speler zich verstaan met de door het bestuur aangewezen contactpersoon corona tevens bestuurslid: Willem van Kooten 06-53181465.

2. Veiligheid en hygiëne voor individuele spelers en begeleiders in en rond de baan

Flights                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vanaf 16 maart is het toegestaan om met maximaal 4 spelers in een flight te spelen met als voorwaarde dat de spelers tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar houden.        

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL

Standing
In plaats van de standing zijn bloktijden gereserveerd waarbinnen de spelers moeten afslaan. De geblokte periode is van 09:00- 12.50 uur. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten.

Maandagheren, maandag dames, lamstralen en early birds
Ook voor deze spelers zijn tijdelijk bloktijden gereserveerd. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten.
Bloktijden die worden aangehouden:
maandag heren: 09.00- 12:50 uur
maandag dames: 13.00- 14.20 uur
lamstralen: 09:30-10:20 uur
early-birds: kwartier voor zonsopgang voor vertrek flights en voor 2de 9 2 uur later.

Wedstrijden
Zie hiervoor de website en/of mailinfo. Samenkomen van deelnemers aan de wedstrijd anders dan uit de eigen flight voor of na de wedstrijd is niet toegestaan.

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt zijn er aanpassingen getroffen opdat de pin noch de cup bij het wegnemen van de bal aangeraakt hoeft te worden.
Alle harken zijn verwijderd. Het zand in de bunker kan met de voeten en/of een club worden glad getrokken. Natuurlijk staat het u vrij een eigen harkje mee te nemen om de bunker na de slag aan te harken.
Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker. Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler eenmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen 15 cm ( lengte van een scorekaart) van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.

De ballenwassers blijven buiten gebruik.

Golftassen, trolley’s
Voor golftassen en overige uitrusting die wordt opgeborgen in de tassen-/lockerruimte geldt dat deze na gebruik eerst goed gereinigd moeten worden alvorens te worden opgeborgen.

Les, training, clinics
Wanneer een les, training of clinic wordt georganiseerd moet deze gesplitst worden in sporters t/m 26 jaar en sporters vanaf 27 jaar.

Sporters t/m 26 jaar
Voor deze groep gelden geen restricties. Zij mogen in groepen trainen. Wel blijft het raadzaam 1,5 meter afstand te bewaren.

Sporters vanaf 27 jaar
In groepsverband tot 4 personen gelden de algemene maatregelen o.m. aanhouden van 1.5 meter afstand en geen materialen delen.

Bij groepen van meer dan 4 personen moet de groep worden opgesplitst in meerdere kleinere groepen. Voorwaarde is dat er tussen de groepen ruim voldoende afstand wordt gehouden en dat de groepen zich niet met elkaar vermengen.

Bij een les op de driving range met bijv. 8 personen een indeling van 4 matten, 1 mat vrij en weer 4 matten.

Bekijk hier de routekaart verantwoord golfen