HCP-registratie

NGF-registratie voor niet-leden

De Domburgsche Golfclub maakt het mogelijk voor niet-leden hun handicap te laten registreren bij de DGC. De DGC zorgt voor registratie en administratie van uw actuele handicap en aanmelding bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF). U bent geen lid van de DGC, u ontvangt wel uw digitale NGF-handicapkaart. Voor een totaalbedrag van € 50 plus NGF bijdrage per kalenderjaar:

 • ontvangt u uw digitale NGF-handicapkaart;
 • ontvangt u het GOLFjournaal via de NGF;
 • worden uw handicapmutaties aan de hand van de door u ingeleverde of ingevoerde qualifying scorekaarten of qualifying wedstrijden verwerkt door de DGC;
 • bent u via de NGF op secundaire basis collectief WA verzekerd tijdens het golfspel, inclusief buitenlanddekking. Het eigen risico bedraagt € 125 per gebeurtenis.

Opzegging van de registratie dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar (dus voor 1 december) schriftelijk te geschieden. Wilt u gebruik maken van deze service? Vul het aanvraagformulier in of neem contact op met het secretariaat van de Domburgsche Golf Club.

 

 1. Voorletters*
  Voer a.u.b. uw voorletters in.
 2. Achternaam*
  Voer a.u.b. een geldige achternaam in.
 3. Meisjesnaam
  Voer a.u.b een geldige meisjesnaam in.
 4. Roepnaam
  Voer a.u.b. een geldige roepnaam in.
 5. Geboortedatum*
  Voer a.u.b. een geldige geboortedatum in.
 6. Postcode
  Voer a.u.b. een geldige postcode in.
 7. Straat en huisnummer
  Voer a.u.b. een geldige straat en huisnummer in.
 8. Woonplaats
  Voer a.u.b. een geldige woonplaats in.
 9. Nationaliteit*
  Voer a.u.b een geldige nationaliteit in.
 10. E-mailadres*
  Voer aub een geldig e-mailadres in.
 11. Telefoon*
  Voer a.u.b. een geldig telefoonnummer in zonder streepjes of andere tekens.
 12. Heeft u een GVB bewijs?*
  Selecteer a.u.b. een optie.
 13. Kopie GVB bewijs*
  Selecteer a.u.b. de kopie van het GVB bewijs.
 14. Welke handicap heeft u?*
  Voer a.u.b. in welke handicap u heeft.
 15. Kopie handicapbewijs*
  Selecteer a.u.b. de kopie van uw handicapbewijs.
 16. Kopie handicapverloop*
  Selecteer a.u.b. de kopie van uw handicapverloop.
 17. Opmerking
  Voer a.u.b. een geldig bericht in.
 18. Akkoord*
  U moet akkoord gaan om uw aanvraag in te kunnen dienen.