20-01-2021 Invoering WHS

Beste clubleden

U heeft inmiddels op de elektronische pas van E-Golf4U kunnen zien welke kant het met uw WHS handicap opgaat per 1 maart aanstaande.
Het is van belang te weten dat:

 • de getoonde WHS handicap nog kan veranderen. Zo is gebleken dat de databank van de NGF nog 400.000 scores mist die van E-Golf4U afkomstig zijn. Wellicht zit ook uw kaart daartussen;
 •  u levert misschien nog scores in voor 1 maart door aan wedstrijden deel te nemen;
 • de regel en handicap commissie gaat na of de WHS handicap een goed beeld geeft van het actuele spelniveau van de speler en past de WHS handicap zo nodig aan. Die speler krijgt daarvan wel tijdig bericht.

Harry Witsiers R&H Commissie

 

Invoering WHS

De NGF neemt voor de invoering van het WHS een overgangsperiode van ongeveer twee maanden tot 1 maart 2021. In die periode zullen de twee systemen, de EGA en het WHS, naast elkaar bestaan. Op de digitale pas - die in 2021 algemeen wordt ingevoerd - zullen de twee handicaps worden weergegeven. De EGA handicap blijft leidend voor het invoeren van scores tot 1 maart. Vanaf 1 maart 2021 verdwijnt de EGA handicap van het elektronisch pasje.
De NGF is ook bezig nieuwe handicap tabellen te maken. Meer daarover in de loop van 2021

Overigens: er doen momenteel veel geruchten de ronde over het WHS. Om te voorkomen dat zich nepnieuws verspreidt, wordt geadviseerd www.ngf.nl/whs te raadplegen.

 

In onderstaande filmpjes krijg je het antwoord op de volgende vragen: (zet uw geluid aan!)

Hoe wordt uw handicap berekend?

Wat betekend het WHS voor mij?

 

PCC (playing condition calculation) wat is dat?

Wat is course en slope rating en waarom is dit belangrijk?

Hoe snel kan mijn handicap dalen/stijgen?

 

Een informatief filmpje waarin het hoe en waarom van het world handicap system wordt uitgelegd.

 

World Handicap Systeem

Per 1 januari 2021 wordt het World Handicap Systeem ingevoerd. Het World Handicap System zorgt ervoor dat:

 • golfers van verschillende niveaus uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld;
 • je nooit meer hoeft uit te leggen onder welk handicapsysteem een handicap tot stand is gekomen;
 • kaarten uit het buitenland gewoon kunnen worden ingevoerd.

Wat betekent invoering voor uw huidige handicap?

De overgang van EGA- naar WHS-handicap

 • Voor de overgang van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016. Het gaat om de beste 8 van de laatste 20 scores.
 • Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de overgang van de EGA- naar een WHS-handicap minder of geen scores kunnen worden gebruikt.
 • Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk. Een ingeleverde score zal dan van grote invloed zijn op de handicap. Hetzelfde geldt voor spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016
 • Bij de overgang naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is.
 • Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap gelijk blijven of zelfs zakken.
 • De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van 20 scores. 

We raden iedereen aan om zoveel mogelijk scores in te leveren zodat de handicap zo dicht mogelijk bij het speelniveau blijft.

Wordt vervolgd.

Meer informatie is te vinden op: ngf.nl/whs

 

De R&H Commissie