Wij zijn verheugd dat de golfweek op zaterdag 18 juli aanstaande weer van start kan gaan.

Hoe graag wij ook anders zouden willen, we leven helaas nog steeds in “Corona” tijden. Voor een goed en veilig verloop hebben we een aantal maatregelen moeten treffen waarbij de algemene regels maar ook de adviezen van de NGF de leidraad zijn.

Golfweek wat en hoe 2

In een vroeg stadium is besloten zowel de “Vrienden en Vriendinnen Dag” als de “Sommerhof Memorial Cup”  van de kalender te schrappen. Beide wedstrijden zijn shotgun starts met aansluitend een maaltijd. De 1.5 meter regel zou een en ander bemoeilijken. Deze twee dagen biedt een ieder de gelegenheid zelf starttijd te reserveren.

De overige wedstrijden gaan wél door, zij het met een iets minder groot aantal deelnemers dan we in andere jaren gewend waren. Bij de inschrijfgegevens op de site kunt u zien hoeveel mensen zich per wedstrijd maximaal kunnen inschrijven. Indien de wedstrijd vol zit komt u op de reservelijst te staan en ontvangt u zo snel mogelijk bericht als er een plekje vrij komt.

Helaas zullen er ook geen prijsuitreikingen zijn. Ook dat heeft te maken met de beperkte ruimte om de 1.5 meter aan te kunnen houden. In het clubhuis kunnen 28 mensen aan tafels zitten en buiten zijn dat er maximaal 40. Staan is niet toegestaan.

We spelen om de Beker maar ook om de Hole-in-One en de Two’s of Bulls-Eye. De uitslag zal steeds bekend worden gemaakt op de website. In overleg met de winnaar wordt het moment bepaald waarop zij/hij de beker krijgt uitgereikt en er een foto kan worden gemaakt zodat ook díe op de website kan worden geplaatst. De gewonnen ballen kunnen bij het secretariaat of bij de wedstrijdcommissie worden afgehaald. Bij het scoren van een Hole-in-One zal een afspraak gemaakt worden met betrekking tot het uitbetalen van de daarbij behorende gelden.

Bij inschrijving voor de wedstrijd dient aangegeven te worden of een buggy gewenst wordt. De wedstrijdcommissie zal zodanig indelen dat aan de vraag kan worden voldaan en aan de horeca doorgeven wie er gereserveerd hebben. Zélf en alléén bij de horeca een buggy reserveren kan leiden tot het niet beschikbaar zijn.

Deelnemers aan wedstrijden worden verzocht niet eerder dan 30 minuten voor hun starttijd op de club te arriveren. U kunt zich dan bij direct bij de wedstrijdtafel melden. Deze staat in het hok buiten bij de opgang naar de eerste tee. De commissie vraagt u zoveel mogelijk contactloos te betalen. Introducees/gastspelers moeten hun Greenfee bij de horeca voldoen. Indien u een buggy heeft gereserveerd kunt u hiervoor ook bij de horeca terecht. In beide gevallen kunt u  zich daarna melden bij de wedstrijdtafel.

Voor alles geldt, gezond verstand gebruiken.

Heeft u klachten? Blijf dan thuis. Blijf ook thuis als iemand in uw huishouden ziek is.

Houdt 1.5 meter afstand.

Let op de loop richtingen zowel binnen als buiten!

Kleedkamers zijn open er geldt een max. aantal personen per ruimte.

Scorekaarten niet uitwisselen maar zelf invullen. Vul de uitslag digitaal in via de E-golf4U app. (niet Golf.nl) en doe de scorekaart kaart  vervolgens in de verzamel doos bij de bestuurskamer (ter controle.)  Noteer ook de score van de marker op de kaart. Vlaggen blijven in de hole, voor de bunkers geldt een plaatselijke regel.

De Horecamedewerkers heten u, binnen de geldende, regels van harte welkom. Als u na de wedstrijd een hapje wilt eten moet u rechtstreeks bij de Horeca reserveren. Zie hiervoor elders op de site.

Tot slot: Wij wensen u, ondanks alle noodzakelijke beperkingen, een gezellige en sportieve golfweek toe.

De Wedstrijdcommissie