Helaas hebben niet alle spelers begrepen dat een bunker na het spelen van de bal netjes achter gelaten moet worden, even egaliseren met de voet en/of met een club. Netjes wil zeggen zoals de speler hem zelf wil aantreffen. Op dit moment blijven er vele voetstappen in de bunker achter. Het gevolg is dat de conditie waaronder wordt gespeeld niet voor iedere speler dezelfde is. In overleg tussen de baancommissie en de regel en handicap commissie is besloten een local rule vast te stellen die een eerlijker verloop moet waarborgen en het mogelijk maakt qualifying te spelen. De NGF keurt een dergelijke local rule goed.
Deze regel die met ingang van 15 juni 2020 geldt, luidt:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

Toelichting
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
-dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
-dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tenslotte: laat de bunker zo achter zoals je hem zelf aan wenst te treffen!

bunker 2