Eindelijk het is zover! De jeugdlessen gaan weer van start op de Driving range en overige oefenfaciliteiten gelegen aan de Krommeweg.

Met ingang van zondag 10 mei is golfles voor onze jeugdleden in de leeftijd t/m 18 jaar weer toegestaan. Heerlijk om- na weken de lessen te hebben gemist - nu weer naar de driving range te kunnen.

Naast de jeugdles op de zondag van 10:00- 11:00 uur bestaat bij voldoende belangstelling ook nog een mogelijkheid om op de woensdagen aan het einde van de middag te lessen. Hierover worden de jeugdleden via de app nog nader over geïnformeerd.

Aan het volgen van de lessen zijn wel diverse voorwaarden verbonden.

Zo mag alleen de jeugd de driving range betreden. Ouders dienen hun kind(eren) af te zetten op de parkeerplaats en hen direct na afloop van de les daar ook weer op te halen. Kom niet eerder dan 10 minuten van tevoren.

Kom je lessen? Meld je tijdig van tevoren aan bij de pro.

Zorg dat je voorafgaand aan de les naar het toilet bent geweest.

Was vooraf grondig je handen ( minimaal 20 seconden).

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte)hoest, koorts vanaf 38 graden Celsius.

Blijf ook thuis als iemand in het gezin koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.

Voorkom dat je op de driving range of de overige oefenfaciliteiten niet onnodig alles aanraakt.

Houd 1,5 meter afstand. Dat geldt overigens niet voor de kinderen onderling tot en met 12 jaar maar weer wel van deze kinderen en de pro en/of kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar.

Volg stipt de aanwijzingen op van de golfpro en/of anderen die door het bestuur zijn belast met de naleving van de regels.

Golfbaan

Het gaat voor de Domburgsche GC dus alleen om de lessen onder begeleiding van onze eigen golfprofessional. Helaas blijft de baan ook voor de jeugd nog gesloten.

Voor verdere informatie zie: Het protocol voor de jeugdgolf

 

De volwassenen:

De overheid staat vanaf 11 mei golfen weer toe voor volwassenen. Uiteraard worden hiervoor nadere voorwaarden gesteld. 

Anticiperend heeft het Bestuur een protocol voorbereid van de voorwaarden waaronder de leden van de DGC kunnen spelen.

Hierover zullen deze week door het Bestuur nadere besluiten worden genomen. Afhankelijk van eventueel aanvullende eisen vanuit de NGF of bijvoorbeeld de Gemeente zullen de leden naar verwachting vrijdag a.s. nader geïnformeerd worden

WeKunnen Weer 2