Hole zeven

Met ingang van 4 december 2017 wordt de situatie op hole zeven veranderd. De rode paaltjes die de waterhindernis markeren, zullen langs het water worden geplaatst en niet meer langs de fairway staan. Daarmee wordt de waterhindernis verkleind en het gewoon bespeelbare veld vergroot. Van ‘beneden’ de fairway kan gewoon gespeeld worden zonder toepassing van de waterhindernis regel.
Deze verandering is mogelijk doordat de begroeiing van het lage gedeelte kort wordt gehouden en de bal redelijk gemakkelijk te vinden zal zijn als deze niet gewoon op de fairway ligt.