Overgang naar winterregels

Met ingang van 16 november is plaatsen op de kort gemaaide delen van de baan toegestaan. Ook zijn de graskuilen GUR geworden. De baan is hiermee niet meer qualifying. 

Bij qualifying wedstrijden moet er uit de kuilen worden gespeeld, BEHALVE de twee kuilen waarbij een dropping zone is. Deze kuilen (bij hole 1 en hole 4 voor de green) zijn omlijnd en de DZ is duidelijk aangegeven.

Denk eraan om plaggen terug te plaatsen (en aan te drukken met de voet) én pitchmarks te herstellen! Bij rijp op de baan is het aanspelen van de wintergreens verplicht.

Over plaatsen zegt de NGF het volgende: ‘De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel: Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.’